Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

 

Powiat Międzychodzki

Poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

 

Miejsce wykonywania pracy:

Międzychód

 

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
 • przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie miasta Międzychodu oraz Powiatu Międzychodzkiego - samochód na wyposażeniu inspektoratu,
 • praca na 1 piętrze w budynku, w którym jest winda.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81,83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290),
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz
 • wykonywanie w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane,
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywność,
 • zdolności mediacyjne, umiejętność pracy w warunkach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04.10.2016r.

Decyduje data: osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie - Powiat Międzychodzki

ul. 17 stycznia 143

64-400 Międzychód

Dokumenty proszę składać w kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko „INSPEKTOR”

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 748 8722, fax. 95 748 8722

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie poinformowani o dacie i terminie jego przeprowadzenia.

Informacja zostanie również umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pinb.powiatmiedzychodzki.pl oraz na tablicy informacyjnej PINB Międzychód.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą

Bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne. Przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

/-/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tadeusz Milert

 

Międzychód, dnia 21 września 2016r.

========================================================================================

WYNIKI NABORU :

oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

 

/-/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tadeusz Milert

Międzychód, dnia 12 października 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3z3

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Janiak 01-09-2016 13:29:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Janiak 20-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Janiak 08-03-2019 12:51:13