Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko "INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO"

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i kontroli

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Międzychód

Teren powiatu międzychodzkiego.

ADRES URZĘDU:

ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód


 

WARUNKI PRACY

 •  praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin, 
 • przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie miasta Międzychodu oraz Powiatu Międzychodzkiego - samochód na wyposażeniu inspektoratu, 
 • praca na 1 piętrze w budynku, w którym jest winda.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81,83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290),
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron.
 • obsługa administracyjna inspekoratu w zakresie zawiadomień o rozpoczęciu, zakończeniu robót budowlanych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata prowadzenie postępowań administracyjnych lub na budowie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budownictwo ogólne
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 marca 2019 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie 
  ul. 17 Stycznia 143, pok. 113 
  64-400 Międzychód 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie tel.: 95 748 87 22
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 95 748 87 22
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać a adres j.w. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO". 
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
Oferty złożone po w/w terminie lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, zostaną o tym poinformowani telefonicznie poprzez zaproszenie do udziałuy w kolejnym etapie naboru. 
Dane kontaktowe i dodatkowe informacje : nr tel. 95 7485 87 22

 

/-/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inz. Sławomir Nawrot

 

Międzychód, dnia 08-03-2019r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie naboru na stanowisko INSPEKTOR w PINB w Międzychodzie 08-03-2019.pdf (PDF, 82.74Kb) 2019-03-08 09:56:31 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Janiak 08-03-2019 09:56:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Janiak 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Janiak 08-03-2019 10:00:13